Hoạt Động Trồng Trọt

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Sản xuất

Chúng tôi trồng xấp xỉ 40 hecta củ hoa giống ở vườn ươm của chúng tôi. Các củ giống trong vườn của chúng tôi được trồng trên đất sét ở West-Friesland.

Các giống cây trồng trong vườn của chúng tôi là: