Hoạt Động Trồng Trọt

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Sản xuất

Chúng tôi trồng xấp xỉ 60 hecta củ hoa giống ở các vườn ươm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng 50 hecta để trồng củ giống hoa tulip, và đây là sản phẩm chính của chúng tôi. 10 hecta còn lại được dùng để trồng củ giống hoa diên vĩ và lan dạ hương.

Các củ giống trong vườn của chúng tôi một phần được trồng trên đất sét ở West-Friesland, và ở trên đất cát quanh Anna Paulowna, nơi chúng tôi cũng có chi nhánh công ty của mình. Thêm vào đó, chúng tôi trồng củ giống ở Noordoostpolder (Tiếng Anh là North-East Polder hay Đông Bắc Polder). Vị trí của việc canh tác củ giống phụ thuộc vào cây trồng, kích thước và mục đích.

Các giống cây trồng trong vườn của chúng tôi là:

Hoa diên vĩ