Về Chúng Tôi

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là một doanh nghiệp gia đình từ năm 1922 và đây cũng chính là một phần điểm mạnh của chúng tôi. Chúng tôi tập trung phát triển các mối quan hệ lâu dài trong mọi khía cạnh, với các khách hàng, nhà cung ứng và nhân viên của chúng tôi. Quý vị có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ làm mọi việc để đáp ứng các nhu cầu của bạn, để từ đó năm này qua năm khác, quý vị lại quay lại với chúng tôi và trở thành một phần trong gia đình của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng ta có thể tiến hành hợp tác.

Ở bên trái, quý vị có thể tìm thấy thêm các thông tin về lịch sử công ty của chúng tôi và các triển lãm hoa mà chúng tôi tham gia. Quý vị cũng có thể xem hình ảnh các bông hoa đẹp của chúng tôi.