Hoạt Động Trồng Trọt

Chứng nhận

Các củ giống chúng tôi trồng đều tuân thủ tất cả các yêu cầu (kiểm định vệ sinh thực vật) quốc tế của chính phủ Hà Lan đối với việc xuất khẩu củ hoa giống và được chứng nhận là 'Cấp 1 Nhật Bản'. Đây là tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, và nó có nghĩa là những củ giống ở cấp độ này hầu như không có nguy cơ bị nhiễm vi-rút. Vì vậy chúng có thể được xuất khẩu đi tất cả mọi quốc gia.

Hơn nữa, tất cả các củ giống xuất khẩu sang Trung Quốc đều không có virút Arabis mosaic (ArMV). Để kiểm tra vi-rút này, một mẫu từ chất liệu cây trồng sẽ được kiểm tra ở phòng thí nghiệm bởi Cơ Quan Dịch vụ Kiểm Tra Củ Hoa Giống (Tiếng Hà Lan là: Bloembollenkeuringsdienst; BKD). Việc kiểm tra được thực hiện bằng một thí nghiệm PCR, trong đó PCR là từ viết tắt của ‘Polymerase Chain Reaction' có nghĩa là 'Phản ứng Chuỗi Polymerase' (Phản ứng chuỗi trùng hợp). Các mầm bệnh như ArMV có thể được phát hiện nhờ nghiên cứu chuẩn đoán này. Tổ chức BKD hoạt động dưới sự giám sát của Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Sản Phẩm Tiêu Dùng (Tiếng Hà Lan là: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; NVWA), và chúng tôi nhận được một chứng nhận chính thức từ NVWA chứng minh các củ giống của chúng tôi là không chứa ArMV.