Xuất Khẩu

 • Đài Loan

  Đài Loan

 • Xcăng-đi-na-vi

  Xcăng-đi-na-vi

 • Trung Quốc

  Trung Quốc

 • Nhật Bản

  Nhật Bản

 • Xcăng-đi-na-vi

  Xcăng-đi-na-vi

Xuất Khẩu

Các củ hoa giống của chúng tôi được xuất khẩu tới hơn hai mươi nước trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là đạt và duy trì một thị phần đáng kể với doanh số lớn ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động, để đạt được vị trí quan trọng trên thị trường. Chúng tôi rất cẩn thận trong việc phát triển các thị trường, các mối quan hệ mới, các loại cây và kỹ thuật mới. Chúng tôi cũng coi trọng việc tư vấn thật tốt cho quý vị. Trước khi bắt đầu mối quan hệ kinh doanh mới, chúng tôi muốn được gặp gỡ khác h hàng của chúng tôi trước, để tìm hiểu rõ những mong muốn, điều kiện địa phương và những việc có hoặc không thể làm v.v.

Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều kiến thức thông qua kinh nghiệm bao quát của chúng tôi để góp phần đạt được kết quả tối ưu cho quý vị. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thực hiện các ước muốn của quý vị, và sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảm rằng quý vị có được các kết quả như mong muốn từ các củ giống chất lượng của chúng tôi.

Chúng tôi coi trọng mối quan hệ thân thiết va gần gũi với các khách hàng của mình và thường xuyên tới thăm họ để hiểu hơn về các mong muốn của địa phương và các điều kiện trồng trọt ở địa phương. Đương nhiên quý vị cũng luôn được chào đón tới thăm công ty của chúng tôi và các nhà kính thử nghiệm của chúng tôi.

Chúng tôi có mối liên hệ thân thiết với các đại lý lớn nhất chuyên về củ hoa giống và có thể sắp xếp chuyển hàng cho quý vị bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không. Ngoài ra, việc xử lý hồ sơ và các vấn đề kiểm định vệ sinh thực vật sẽ được thực hiện ngay trong công ty. Ví dụ, chúng tôi giải quết các thủ tục hải quan, và chuẩn bị các Chứng nhận về nơi Xuất xứ, các chứng nhận kiểm định vệ sinh thực vật (thông qua CLIENT Export) và các giấy tờ cần thiết cho thanh toán (quốc tế). Điều này cho phép chúng tôi chuyển hàng nhanh và chính xác như mong muốn của quý vị.