Hoạt Động Trồng Trọt

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Sự chọn lọc và lai giống

Hoa Tulip

Jan de Wit en Zonen B.V. thường được gọi là nhà phát minh của các đột biến. Những cây đột biến có các đặc tính y như loài gốc và hoàn toàn đồng nhất,giống như các cây lai F1. Điều khác biệt duy nhất là màu sắc hoặc hình dáng. Một số ví dụ các đột biến mà chúng tôi tự mình lựa chọn là chuỗi các đột biến của các giống Prominence, Spring GreenMariette. Những đột biến mới nhất mà chúng tôi trồng là Strong LoveStrong Fire, là các đột biến của giống Strong Gold. Chúng tôi cũng trồng Love Flight, đây là một đột biến của Yellow Flight

Chúng tôi đã phát triển một số lượng có hạn các loại tulip lai. Trong đó thành công lớn nhất là loại Superstar. Chúng tôi vừa giới thiệu loạt hoa Magic độc đáo, bao gồm các loại tulip Pink Magic, Love Magic, White Magic và Twilight Magic. Chúng tôi cũng muốn nói thêm rằng những giống này không phải là các đột biến mà là các cây lai. 

Cùng với năm người trồng hoa tulip đến từ Noordoostpolder (Tiếng Anh: Đông Bắc Polder) và công ty lai giống và lựa chọn giống J.P. Snoek en Zn. , chúng tôi là một phần của hiệp hội gây giống có tên là Tuliko. Chúng tôi đã lai rất nhiều loại với nhóm này và chỉ dành để xuất khẩu. Một số ví dụ về các giống hoa này là Red Label (Nhãn đỏ). Marrero, Red Light (Đèn Đỏ), China Girl, Baracuda, và Cartago.

Hoa diên vĩ

Năm 1960, chúng tôi đã phát triển thành công việc  đưa vào sản xuất giống hoa diên vĩ Blue Magic. Đây vẫn là giống hoa diên vĩ quan trọng nhất của chúng tôi trong hoạt động trồng trọt và xuất khẩu, và Blue Magic cũng rất phổ biến trên thị trường quốc tế.

Hoa ly / Hoa huệ tây

Về hoa ly/ hoa huệ tây, chúng tôi cũng tự hào về hoạt động lai giống của chúng tôi với giống hoa cánh kép Oriental Double Surprise độc đáo và duy nhất. Đây là giống hoa ly Oriental cánh kép đầu tiên. Các loại hoa ly Oriental cánh kép mới đều là cây lai từ giống hoa ly này, ví dụ như Snowboard, Accolade và Waverider.