Hoạt Động Trồng Trọt

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6

Hoạt Động Trồng Trọt

Rất nhiều củ giống của chúng tôi là do những người nông dân đã được chúng tôi lựa chọn cẩn thận và thường xuyên làm việc cùng trong nhiều năm cung cấp. Thêm vào đó, chúng tôi cũng tự trồng các củ hoa giống của mình. Hoạt động trồng trọt này là nền tảng của công ty chúng tôi và vẫn là một hoạt động quan trọng của chúng tôi. Việc trồng trọt không chỉ cho phép chúng tôi thu thập thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm mà còn giúp chúng tôi có thể quản lý hoàn toàn về mặt chất lượng từ củ giống cho tới việc sản xuất hoa. Điều này đảm bảo cho chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những củ giống có chất lượng cao nhất.