Xuất Khẩu

  • Công Ty Được Phép Hoạt Động Kinh Tế (AEO)

    Công Ty Được Phép Hoạt Động Kinh Tế (AEO)

  • Dự án Milieu Project Sierteelt (MPS)

    Dự án Milieu Project Sierteelt (MPS)

  •  Xuất khẩu Cho KHÁCH HÀNG (CLIENT Export)

    Xuất khẩu Cho KHÁCH HÀNG (CLIENT Export)

Chứng nhận

Công Ty Được Phép Hoạt Động Kinh Tế (AEO)

Năm 2010, chúng tôi đã đạt tư cách là 'Công Ty Được Phép Hoạt Động Kinh Tế' (AEO) tại các cơ quan hải quan Hà Lan. Điều này có nghĩa là hệ thống an ninh của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của các cơ quan hải quan Hà Lan dành cho thương mại quốc tế. Các chuyến hàng của chúng tôi trải qua ít các kiểm tra ở những quốc gia hàng được xuất khẩu tới bởi vì chúng tôi tự mình giám sát các thủ tục an ninh. Bằng cách này, việc kiểm tra hải quan hàng hóa của chúng tôi tốn ít thời gian hơn và các củ giống của quý vị sẽ đến nơi sớm hơn.

Xuất khẩu Cho KHÁCH HÀNG (CLIENT Export)

Năm 2015, chúng tôi là công ty đầu tiên trong ngành củ hoa giống được nhận giấy chứng nhận kiểm định vệ sinh thực vật xuất khẩu cho các củ hoa giống thông qua Hồ sơ chuỗi (Chain Register)của hệ thống Xuất khẩu cho KHÁCH HÀNG (CLIENT Export) của Cơ quan An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Hà Lan (Tên tiếng Hà Lan là: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; NVWA). Đây là một bước ngoặt trong ngành kinh doanh xuất khẩu củ hoa giống! Một phẩn lớn của quy trình xuất khẩu được số hóa thông qua hệ thống này, và do vậy thời gian để nhận được chứng chỉ kiểm định vệ sinh thực vật cho các củhoa giống của quý vị sẽ nhanh hơn.

Từng loại củ hoa giống đều có một dạng hộ chiếu cây trồng trong đó có thông tin về kiểm định vệ sinh thực vật của củ hoa giống, chẳng hạn như những quốc gia nào củ giống này có thể được xuất khẩu sang. Ví dụ, Nhật Bản có các yêu cầu riêng đối với việc nhập khẩu củ hoa giống so với Trung Quốc hoặc Nga. Thông tin vệ sinh thực vật này được lưu trong hồ sơ trồng trọt và có thể được người trồng cây và nhà xuất khẩu chuyển vào Hồ sơ chuỗi (Chain Register). Các kết quả kiểm tra của Dịch vụ Kiểm tra Củ Hoa Giống (Tiếng Hà Lan là: Bloembollenkeuringsdienst; BKD) cũng được đưa vào Hồ sơ chuỗi (Chain Register). 

Sau khi tất cả các thông tin cần thiết được xử lý trong Hồ sơ chuỗi (Chain Register), chúng tôi có thể yêu cầu nhận giấy chứng nhận hàng xuất khẩu đã được kiểm định vệ sinh thực vật của NVWA thông qua hệ thống CLIENT Export (Xuất khẩu cho KHÁCH HÀNG). Đây là một quy trình hoàn toàn bằng công nghệ số và nhanh hơn trước rất nhiều. Vì vậy, đây thật sực là một bước tiến.

Chúng tôi tự hào khi đã đạt được cột mốc quan trọng này và vui mừng vì chúng tôi có thể đảm bảo với quý vị về nguồn gốc và tình trạng kiểm định vệ sinh thực vật của những mặt hàng chúng tôi chuyển tới khách hàng.

Dự án Milieu Project Sierteelt (MPS)

Chúng tôi ý thức được vai trò như một nhà sản xuất và một chủ doanh nghiệp và ảnh hưởng của vai trò này đối với môi trường của chúng ta. Đó là lý do chúng tôi đưa ra mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tham gia vào một dự án có tên gọi ‘Milieu Project Sierteelt’ (MPS) có nghĩa là 'chương trình môi trường ngành nghề trồng hoa'. MPS là một tiêu chuẩn môi trường quốc tế đang cố gắng làm cho các công ty giảm thiểu tối đa tác động của họ tới môi trường. MPS không chỉ quan tâm đến vấn đề môi trường mà còn tới sự an toàn, sức khỏe và các điều kiện làm việc tốt. Việc một công ty được trao chứng nhận chất lượng MPS chứng tỏ rằng công ty đó trồng các sản phẩm chất lượng bằng một cách an toàn và có các điều kiện làm việc tốt.

Chúng tôi tự hào là chủ nhân của chứng nhận MPS-A kể từ năm 2003, đây là chứng nhận MPS cao nhất. Vì vậy quý vị có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giảm tác động tới môi trường của công ty chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi chỉ sử dụng thuốc trừ sâu mà không hại tới môi trường và đã được chứng nhận bởi MPS.