Personeel

Werknemers kunnen hier inloggen.

Alleen wanneer hiertoe opdracht is gegeven, kun je op deze webpagina je persoonlijke gegevens invullen voor onze personeel- en salarisadministratie. Dit dient minimaal twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden opgestuurd te worden. Formulieren waartoe geen opdracht tot invullen is gegeven worden niet in behandeling genomen. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig voor het opmaken van de arbeidsovereenkomst, aanmelding bij de Belastingdienst en t.b.v. de salarisuitbetaling. Met het invullen van uw gegevens op deze pagina, en het doorgaan op volgende pagina’s, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken t.b.v. de arbeidsverhouding en salarisuitbetaling.

Bij vragen en / of opmerkingen kunt u zich wenden tot de afdeling Personeel. Bel naar 0228-312571 of stuur een e-mail naar personeel@jandewitenzonen.com.

Werknemers kunnen hier inloggen.

Persoonlijke gegevens
Man
Vrouw


Schoolgegevens


Ja
Nee

Kinderbijslag


Ja
Nee

KinderbijslagStudiefinanciering


Ja
Nee

Loonheffingskorting


Ja
Nee

Loonheffingskorting


Ja
Nee

Loonheffingskorting


Ja
Nee

Loonheffingskorting


Ja
Nee

Aanvullende informatie
Van tot


Ja
Nee

Ja