Export

 • Authorised Economic Operator (AEO)

  Authorised Economic Operator (AEO)

 • Milieu Project Sierteelt (MPS)

  Milieu Project Sierteelt (MPS)

 • CLIENT Export

  CLIENT Export

Certificering

Authorised Economic Operator (AEO)

In 2010 hebben we bij de Nederlandse douane de status van ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) behaald. Dit betekent dat ons veiligheidssysteem volledig voldoet aan de strenge eisen van de douane op het gebied van internationaal handelsverkeer. We bewaken zelf alle veiligheidsprocedures, wat als voordeel heeft dat onze zendingen minder controles in het land van aankomst hoeven te ondergaan. Zo kost het inklaren van uw bollen minder tijd en arriveren uw bollen sneller bij u.

CLIENT Export

In 2015 waren wij het eerste bedrijf in de bloembollensector dat via het Ketenregister een fytosanitair exportcertificaat bloembollen uit het CLIENT Export systeem van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ontvangen. Dit was een mijlpaal in de bloembollenexport! Door dit systeem wordt het exportproces gedigitaliseerd en kost het minder tijd om een fytosanitair certificaat voor uw bollen aan te vragen.

Elk bloembollengewas heeft een soort plantenpaspoort dat fytosanitaire informatie over de bloembollen bevat, zoals naar welke landen de bollen mogen worden geëxporteerd. Japan stelt bijvoorbeeld andere eisen aan de bollen die het land binnen mogen komen dan China of Rusland. Deze fytosanitaire informatie komt terecht in het teeltregister en kan door de teler en door ons overgezet worden in het Ketenregister. De uitslagen van inspecties door de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) komen ook terecht in het Ketenregister.

Als alle benodigde informatie is verwerkt in het Ketenregister kunnen we de NVWA via het CLIENT Export systeem verzoeken om een fytosanitair exportcertificaat. Dit proces gaat volledig digitaal en daarom een stuk sneller dan vroeger. Een echte verbetering dus.

We zijn trots dat we deze mijlpaal hebben bereikt en u zekerheid kunnen bieden over de oorsprong en de fytosanitaire status van de geleverde partij bollen.

Milieu Project Sierteelt (MPS)

Wij zijn ons bewust van onze rol als producent en werkgever en de invloed hiervan op ons milieu. Daarom hebben we ons als doel gesteld om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken en hebben we ons aangesloten bij het Milieu Project Sierteelt (MPS). Dit is een internationale milieustandaard die ernaar streeft om bedrijven hun impact op het milieu te laten minimaliseren. MPS houdt zich niet alleen bezig met het milieu, maar ook met veiligheid, gezondheid, en goede werkomstandigheden. Als een bedrijf een MPS kwaliteitscertificaat krijgt, toont dat aan dat het bedrijf op een veilige manier kwaliteitsproducten teelt onder goede werkomstandigheden.

Sinds 2003 zijn we in het trotse bezit van een MPS-A certificaat, wat het hoogst haalbare MPS certificaat is. U kunt er dus zeker van zijn dat we er alles aan doen om het milieu zo min mogelijk te belasten. We gebruiken bijvoorbeeld alleen bestrijdingsmiddelen die niet schadelijk zijn voor het milieu en MPS-gecertificeerd zijn.